Evanjelický kostol


Evanjelický kostol

Kostol s pôdorysom kríža bol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1790 1796. Ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola. Interiér je zdobený oltárnym obrazom Krista modliaceho sa na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera z Kodane a alabastrovým reliéfom znázorňujúcim rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni. Lavice z červeného smreka zhotovil stolársky majster Thomas Thern v roku 1797. Organ postavil v rokoch 1822 1823 viedenský majster Friedrich Deutschmann.

Lustre na strednej klenbe chrámu sú z roku 1870. Na chóre kostola sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi. Od júla 2013 sa v kostole nachádzajú originály sôch štyroch evanjelistov, ktoré boli pôvodne umiestnené na priečelí vstupu do cintorína. Evanjelický kostol je vďaka výbornej akustike obľúbeným miestom organizovania koncertov a festivalov vážnej a organovej hudby.

Adresa: Radničné námestie 8, Spišská Nová Ves

Galéria umelcov Spiša

Prezentuje stále výstavy výtvarnej kultúry tunajších rodákov spolu s príležitostnými výstavami slovenských i zahraničných umelcov. Každoročne sa tu vystrieda okolo 25 výstav.

Stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica, Záhrada umenia.

Adresa: Zimná 46, Spišská Nová Ves