Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty


Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty

Mariánsky stĺp so sochou Nepoškvrnenej Panny Márie Immaculatou má svoje miesto v srdci mesta pred farským kostolom už od roku 1724. Bol postavený na základe donácie vtedajšieho poľského starostu Teodora Konštantína Lubomirského. Je najstarším spomedzi mariánskych stĺpov, ktoré dal tento gróf postaviť v rokoch 1724 - 1730 aj v ďalších spišských mestách v období tzv. poľského zálohu.

Spišskonovoveskú Immaculatu vyhotovil kamenosochár Friedrich Horn. V rokoch 2009 - 2010 prebehla renovácia tejto národnej kultúrnej pamiatky v ateliéri akademického sochára Štefana Kovaľa vo Vyšných Ružbachoch. Okrem jej komplexnej rekonštrukcie bola vytvorená i nová identická plastika sochy Immaculaty, ktorá sa dnes nachádza na vynovenom Mariánskom stĺpe. Zreštaurovaný originál Immaculaty je možné pozrieť si zblízka v priestoroch neďalekej Radnice.

Adresa: Radničné námestie 6, Spišská Nová Ves