Mestský úrad a Štefánik


Mestský úrad a Štefánik

Hoci táto významná osobnosť astronóm, cestovateľ, generál a politik Spišskú Novú Ves nikdy priamo nenavštívil, natrvalo sa zapísal do dejín mesta vďaka svojim najbližším príbuzným. V r. 1927 sa sem prisťahovala jeho matka Albertína Štefániková, rod. Jurenková a posledných 13 mesiacov svojho života bývala u generálovho mladšieho brata Ladislava. Ten pôsobil v meste ako verejný notár.

Adresa: Letná 64, Spišská Nová Ves