Najvyššia kostolná veža


Najvyššia kostolná veža

Osemdesiatsedemmetrová veža farského kostola Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza v samotnom centre mesta. Postavená bola v rokoch 1892 1893 podľa plánov profesora Imricha Steindla. Je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Vďaka svojej výške je od roku 2008 zapísaná do Knihy slovenských rekordov.

Veža má zároveň aj najviac hodinových ciferníkov. Na štyroch stranách veže sa ich nachádza až sedem – štyri v hornej časti a ďalšie tri o niečo nižšie. Sú pozostatkom pôvodnej gotickej veže, ktorá bola v roku 1649 prebudovaná. Všetkých sedem ciferníkov poháňa jeden hodinový stroj. Práve kvôli množstvu hodín na kostolnej veži Spišiaci dostali prívlastok „šlepi“.

V kostolnej veži sa nachádza i najvyššie položená zvonica. Návštevníci pri výstupe na vežu majú možnosť obdivovať päticu zvonov. Najstarším je tzv. Šmertny zvon s priemerom 92 cm z roku 1486 od spišskonovoveského zvonolejára Jána Wagnera. Dva najväčšie zvony Urban s priemerom 206 cm a váhou 5 320 kg (pôvodne z roku 1647, preliaty 1857) a Concordia s priemerom 164 cm a váhou cca 2 576 kg (z roku 1857) zhotovil zvonolejár Andreas Schaudt z Budapešte. V roku 1930 zvonolejáreň Fischer z Trnavy uliala zvony Peter s priemerom 143 cm a Medián s priemerom 118 cm.

Na veži sú umiestnené drevené sochy štyroch evanjelistov vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Sochy sú dielom sochára Júliusa Fuhrmanna pochovaného na tunajšom cintoríne.


Slovenský dvojkríž

V južnej časti mesta Spišská Nová Ves zvanej Pieskovec pod vrchom Rittenerg sa vypína symbol slovenskej štátnosti Slovenský dvojkríž. Postavený bol v roku 2008 pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste a 15. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Lokalita, kde sa 10 metrový dvojkríž nachádza, ponúka jedinečný pohľad na panorámu Vysokých Tatier, Levočských vrchov či pohoria Branisko a je vyhľadávaným miestom pri vychádzkach. Vedie k nej zelená turistická trasa so začiatkom v centre mesta pri Radnici.

Adresa: Pieskovec Rittenberg, Spišská Nová Ves

Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe

Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšia na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.