Radnica a Miesto prianí


Radnica

Mesto Spišská Nová Ves si v rokoch 1777 1779 postavilo terajšiu budovu Radnice. Budova je postavená v klasicistickom slohu. Jej výstavba stála 11 569 zlatých a 51 grajciarov. Je to voľne stojaca trojpodlažná bloková, šesťosová stavba, na severnej a južnej strane sedemosová, s monumentálnym rizalitom. Kým hlavný vchod je zo severnej strany, hlavná fasáda je orientovaná na juh.

V čase od postavenia Radnice až do 50tych rokov nášho storočia, bola Radnica centrom všetkého mestského života. V nej a okolo nej sa odohrávali najdôle žitejšie udalosti, činy, rozhodnutia, ktoré sa týkali Spišskej Novej Vsi. Pred Radnicou sa konali zhromaždenia občanov a z jej balkóna sa k zástupom ľudí, obyvateľom, prihovárali predstavitelia mesta. Preto medzi obyvateľmi Spišskej Novej Vsi si Radnica stále zachovala svoje familiárne pomenovanie, ktoré dostala pri svojom vzniku mestský dom.

Najvýznamnejším miestom Radnice bola zasadacia sieň. Je umiestnená uprostred budovy a siahajúca cez dve poschodia. Zvonku je z oboch strán mohutne dekoratívne vyzdvihnutá. Keďže smerovala na juh, vyniká dekoratívne najmä stred južnej fasády od prvého poschodia až navrch. Spodnú časť dekorácie tvorí mohutný balkón s kužeľovitou balustrádou podopieraný šiestimi bohato zdobenými kamennými krakorcami.

Medzi štyrmi polostĺpmi, z ktorých dva vnútorné majú iónske hlavice, sú tri vysoké okná s oblúkovitým lúčovým zakončením. Priestor nad nimi je ozdobený vavrínovými girlandami a medailónmi. Stred celej fasády ústí do mohutného tympanónu, uprostred ktorého sa nachádza erb mesta, podopieraný z oboch strán grifmi. Zasadacia sieň je bohato zdobená pilastrami a s grafitom.

Radnica bola niekoľkokrát renovovaná. Posledné rekonštrukčné práce boli vykonávané v roku 1992, kedy prebehla 1. etapa prác, pričom vlastné stavebné práce boli zrealizované za 24 mesiacov v dobe od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1995.

Rekonštruovaná mestská Radnica má toto dispozičné usporiadanie: v suteréne sú banketné a spoločenské priestory, na prízemí sú kancelárske miestnosti predstaviteľov mesta, na prvom poschodí sú obradné a reprezentačné miestnosti a na druhom poschodí sú kancelárske miestnosti.


Miesto prianí

Miesto prianí, alebo tiež pamätník Pocta Majstrovi Konrádovi, sa od roku 2012 nachádza v strede námestia ako pripomienka prvej gotickej zvonolejárskej dielne na Spiši (a zároveň najvýznamnejšej na Slovensku) založenej v Spišskej Novej Vsi Majstrom Konrádom. Prvá písomná správa o zvonolejárovi sa datuje do roku 1357. Jeho nasledovníci udržali činnosť dielne do roku 1527. Tvarovo dokonalé a zvukovo bezchybné zvony dodnes zvonia v Spišskej Kapitule, Košiciach, desiatkach obcí na Spiši, ale aj v Krakove na Hlavnom námestí. I priamo v Spišskej Novej Vsi, pôsobisku zvonolejárne, sa naskytá jedinečná možnosť vidieť týchto svedkov doby. Pri Mieste prianí sa od apríla 2013 nachádza kostolný zvon uliaty na prelome 14. a 15. storočia v dielni Majstra Konráda, vysoký 85 cm s dolným priemerom 86 cm.

Pamätník je dielom akademického sochára Štefana Kovaľa z Vyšných Ružbách. Predstavuje imaginárny portrét stredovekého zvonolejára Konráda. Na zadnej strane polozvona je historický text O REX GLORIE VENI CVM PACE (O, kráľ slávy, príď s pokojom), ktorý vyjadruje túžbu nás všetkých po pozemskom mieri a pokoji a je charakteristický pre viacero zvonov z Konrádovej dielne. A prečo Miesto prianí? Polozvon pamätníka pozýva návštevníkov do svojich útrob, kde môžu potichu vysloviť svoje prianie a symbolickým zazvonením na zvonček ho vyslať do nebies.

Adresa: Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves