Reduta


Reduta

Reduta je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1900 1905. Dodnes sa na Slovensku zachovalo iba osem takýchto historicky cenných divadelných budov. Architekt Kálmán Gerster riešil spišskonovoveskú budovu tak, že do nej okrem divadla umiestnil aj hotel, koncertnú sieň uprostred budovy a kaviareň. Túto romanticky pôsobiacu stavbu so štyrmi nárožnými vežičkami charakterizuje labuť sediaca na lýre, ktorá naznačuje, v ktorej časti budovy sa nachádza divadlo. Nad portálom divadelnej opony sa nachádza nástenná olejomaľba popredného slovenského maliara Jozefa Hanulu. Reduta je dnes sídlom Spišského divadla, Mestského kultúrneho centra, lokálnej televízie Reduta a reštaurácie s kaviarňou. Koncertná sieň s jedinečnou akustikou plní aj naďalej svoj účel, využívaná je na organizovanie koncertov rôznych žánrov hudby a spoločenských akcií.

Adresa: Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves

Gréckokatolícky kostol

Gréckokatolícky chrám je postavený tak, aby symbolicky zvýraznil niektoré tradičné byzantské prvky, hoci navonok pôsobí moderne. Veľmi pozoruhodná je sakrálna výzdoba interiéru. Loď a svätyňu oddeľuje obrazová stena, tzv. ikonostás Sväté písmo v ikonách, ktoré napísali ukrajinskí majstri z Ľvova. Je to tiež jediný chrám na Slovensku, ktorého výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme. Jeho diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom spišskonovoveskej mozaiky z prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb. Chrám patrí k najmladším sakrálnym stavbám v meste (postavený 1991 - 1997).

Adresa: Letná 79, Spišská Nová Ves