Socha kapitána Nálepku


Socha kapitána Nálepku

Ján Nálepka sa narodil 12. septembra 1912 v Smižanoch. Ako učiteľ pôsobil v Maríkovej, Bielych Vodách, Stupave a Porube pod Vihorlatom.

V roku 1941 bol odvelený na východný front. Od augusta 1942 spolupracoval so sovietskym obyvateľstvom a partizánmi v Minskej a Poleskej oblasti. V rámci svojich ilegálnych aktivít nadviazal spojenie so sovietskym partizánskym veliteľom A. Saburovom. V noci zo 14. na 15. mája 1943 prebehol k sovietskym partizánom a prijal krycie meno Repkin. Stal sa veliteľom 1. československého partizánskeho oddielu v ZSSR.

Kapitán Ján Nálepka zahynul pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč 16. novembra 1943.

Adresa: Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves